Pristatymo būdai:

1.       Atsiimti siuntinį bioeco.lt namuose, adresu Šaltkalvių g. 3, Klaipėda

2.       Siuntinys pristatomas  Jūsų pasirinktą lpexpress paštomatą.

Prekes siunčiame ir į kitas valstybes - tokiu atveju dėl prekių pristatymo įkainių,  susisiekite su mumis e - paštu info@bioeco.lt.

 

Apmokėjimo būdai

1.       Per mokėjimų sistemą PaySera.

2.       Grynais pinigais bei kortele Atarai.lt namuose Klaipėdoje.

3.       Naudojantis elektronine bankininkyste, pavedimu į sąskaitą.

4.       Banko skyriuje atlikdami mokėjimą išankstiniu pavedimu grynais pinigais.

 

UAB "EKONATURA"
Mažojo kaimelio g. 42, Klaipėda
Im. kodas: 302473211
Im. PVM kodas: LT100005141115
Sąskaitos numeris LT277300010120496559
Swedbank

 

 

Atarai.lt ekologiškų prekių parduotuvės internete taisyklės.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su „atarai.lt“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „atarai.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Atsižvelgdamas į LR teisės aktus, Pardavėjas gali bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetiniame prekybos centre „bioeco.lt“, laikoma slapta ir neviešinama.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus susijusius su prekės įsigijumu „bioeco.lt“ elektroninėje parduotuvėje

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „atarai.lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

3.4. Kokybiškos prekės nėra grąžinamos ir pinigai už jas negrąžinami.

3.5 Pagal Lietuvos Respublikos Ūkio ministro patvirtintą įsakymą dėl daiktų grąžinimo ir keitimo (2001 m. birželio 29d. Nr. 217) 18 puntą kokybiški parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai yra nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami.


4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas įsipareigoja dovanų čekį panaudoti per 3 mėnesius nuo jo įsigijimo datos, neatsižvelgiant į jokias nuo pardavėjo nepriklausančias aplinkybes.

4.3. Dovanų čekiai nėra keičiami į pinigus (nei grynuosius nei pavedimu). 

4.4. Fizinį dovanų čekį galima panaudoti tik fizinėje bioeco.lt parduotuvėje Klaipėdoje.

4.5. Fizinėje parduotuvėje įsigyjant dovanų čekį klientas sutinka su dovanų čekio panaudojimo taisyklėmis.

4.6. Jei dėl kokių nors priežasčių pirkėjas neatsiima savo užsakymo iš LP Express paštomato per 72h ir siunta grįžta atgal į Atarai.lt namus - pirkėjas antrą kartą susimoka už siuntos siuntimą.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1., 7.2.2., 7.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste per paysera sistemą.

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į UAB „Ekonatura“,  bioeco.lt  valdytojos banko sąskaitą.

7.3. Atsiskaitydamas 8.2.1., 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

8.8. Atsiimant prekes atarai.lt ofise (Šaltkalvių g. 3, Klaipėda), prekes būtina pasiimti per 3 darbo dienas, po pranešimo jog prekės jau paruoštos gavimo.

 

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos „bioeco.lt“ elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, internetiniame prekybos centre atarai.lt esančių prekių spalvos, formos ar kiti parametrai gali būti netinkamai atvaizduoti, Pardavėjas dėl to neatsako.

9.3. Pardavėjo suteikiamų prekių kokybės bei vartojimo garantijos  yra nurodomos įsigyjamų prekių aprašymuose.

 

10. Atsakomybė

10.1. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.2.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Naujoji privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis UAB „Ekonatura“, prekės ženklas atarai.lt, (toliau – Ekonatura) interneto tinklalapyje „bioeco.lt”, esančiais interneto adresu http://www.bioeco.lt/ (toliau – bioeco.lt), tvarko atarai.lt lankytojų (fizinių/juridinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenis.

Interneto tinklalapyje atarai.lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis (Vardas, pavardė, telefonas, el. paštas) tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant naujienlaiškio gavimo formą atarai.lt. Jeigu savo sutikimo su tiesiogine rinkodara neišreikšite, Ekonatura negalės pateikti naudingos ir aktualios informacijos ir/arba įvykdyti Jūsų užsakymo.

Paslaugos užsakymas

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., adresas, banko sąskaitos numeris, adresas, telefono ir fakso numeriai, el. paštų adresai), kuriuos Jūs nurodote pirkdami mūsų prekes atarai.lt tinklapyje, mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant pirkimo krepšelio anketą. Jums nepateikus duomenų mes negalėsime sukurti Jūsų paskyros ir priimti Jūsų užsakymų.Šie duomenys tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, kliento paskyros duomenų administravimo ir paslaugos atarai.lt užsakymo bei įvykdymo tikslais.

Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto tinklalapyje atarai.lt ir (arba) pasinaudojus bioeco.lt užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti atarai.lt ir saugoti šios svetainės duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai, web tinklainių kūrėjai ir pan. Jūsų duomenys gali būti teikiami bendrovėms, kurios tiesiogiai bendrauja su Jumis vykdydamos Ekonatura pardavimo paslaugas. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

Informacija Jūsų kompiuteryje

Užsakydami atarai.lt paslaugas per tinklapį, jūs sutinkate, kad mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto tinklalapyje bioeco.lt. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi bioeco.lt bei užtikrina, kad kiekvienąkart jame lankantis, Jums nereikėtų į bioeco.lt iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.

Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus interneto tinklalapyje bioeco.lt, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs interneto tinklalapyje bioeco.lt pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

Trečiųjų šalių tinklalapiai

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto tinklalapyje atarai.lt esančias nuorodas.

Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

Asmens duomenų saugumas

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto tinklalapyje atarai.lt mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, saugome ne ilgiau nei 7 metus nuo paskutinio mūsų naujienlaiškio atidarymo. Nebent savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros atšauksite anksčiau.

Duomenis, tvarkomus jachtų nuomos sutarties vykdymo pagrindu, saugome ne ilgiau nei 10 metų nuo nuomos pasibaigimo dienos.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Ekonatura gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad Ekonatura leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi į Ekonatura el. paštu info@bioeco.lt

Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su bioeco.lt, informuokite apie tai bioecolt komandą.

Autorinės teisės

Draudžiama be UAB Ekonatura leidimo naudoti ir platinti interneto tinklalapyje www.bioeco.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse.

Nors atarai.lt deda visas pastangas, kad šioje interneto svetainėje publikuojama informacija atitiktų tikrovę ir nebūtų pasenusi ar iškraipyta, bendrovė neatsako už internete pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje www.bioeco.lt pateikta informacija.

Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje atarai.lt ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiu bioeco.lt po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.